Utleie av huset

Kinosal

På Tonstad ligger Sirdal kulturhus som er kultursenteret i kommunen. Huset inneholder kombinert teater og kinosal, festsal m/kjøkken, møterom idrettshall og styrkerom. Kino/teatersalen har 181 sitteplasser, mens det i festsalen er plass til i overkant av 300 mennesker.

Det er gratis for lokale lag og foreninger å leie kulturhuset til arrangementer. For private gjelder egne satser.

For mer informasjon: Ring servicetorget - tel 38 37 90 00